Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Krížová Ves

Základné údaje
Nachádza sa v Popradskej kotline na západných svahoch Ľubického predhoria v Levočských vrchoch, na pravom brehu rieky Poprad. Písomne je doložená v roku 1290 ako Krystur, neskôr ako Villa Sante Crucis, Zenthkerezth, Keresztfalva, Kreutz, Křížowá, Kryžowá a od roku 1920 Krížová Ves. Obec bola založená už pred rokom 1272 na majetku rodiny Brezovických (Berzeviczyovcov), ktorí sídlili vo Veľkej Lomnici a patrila k majetku magistra Kokoša. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a povozníctvom. Z pamiatok je potrebné spomenúť rím. kat. pôvodne gotický kostol Narodenia pána z roku 1280, prestavaný v 14. storočí. Krížová klenba je ukončená kamennými konzolami s rastlinnou ozdobou a štylizovanými ľudskými tvárami. Na severnej a západnej stene presbytéria sa nachádzajú nástenné gotické maľby. V roku 1970 bol postavený evanjelický kostol na mieste starého dreveného. Nachádza sa tu aj pohrebná kaplnka Grosserovcov z roku 1867. Nachádza sa tu materská a základná škola a Historic Rallye Club.
Späť