Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Prochot

Základné údaje
Leží na vých. svahoch pohoria Vtáčnik v doline Prochotského potoka. Písomne sa uvádza v r. 1414 (Prehotha), hoci nález bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej poukazuje na oveľa st. osídlenie. Patrila hradnému panstvu Revište a Šášov, od 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyv. sa zaoberali chovom dobytka, poľnohosp. a prácou v lesoch. Počas SNP bola obec sídlom part. brigády kpt. J. Nálepku a pôsobil tu aj part. oddiel Ernst Thälmann, pozostávajúci z občanov nem. národnosti. Barok. - klas. kostol sv. Matúša ev. pochádza z r. 1792. V obci pôsobil Karol A. Medvecký (1875 - 1937) - historik, publicista.
Späť