Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolná Ves

Základné údaje
Leží v Jastrabskej vrchovine na sútoku Rudnice a Švábskeho potoka. Najstaršia písomná zmienka sa spája s rokom 1429, kedy obec pod názvom Schwabendorff dal kráľ Žigmund spolu s obcami Hornou Vsou, Lúčkami a Kunešovom do zálohy mestu Kremnica. Obyv. sa zaoberali prevažne poľnohosp., prácami v lesoch a baníctvom. V r. 1695 dostala Kremnica právo vyberať tu mostné. V r. 1627 plienili v obci Turci. V r. 1852 boli obyv. svedkami slávnostného uvítania sprievodu cisára Františka Jozefa I., keď pri slávobráne umiestnenej na kremnickej hranici uvítala cisára kremnická deputácia na čele so senátorom Ignácom Ludvikom. Pre Kremnicu mala obec význam ako surovinová základňa na výrobu keramiky. Kostol P. Márie s pôvod. klas. kaplnkou bol rozšírený v r. 1928 - 1930. Udalosti 2. svet. vojny pripomína pamätník 14 partizánom padlým v SNP.
Späť