Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Plavecký Štvrtok

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v dobe rímskej, ale i v dobe veľkomoravskej a poveľkomoravskej. Podľa názvu sa dá usudzovať, že v 12. storočí bola trhovou osadou. Prvá písomná zmienka je z roku 1206 a patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka. Od 16. storočia patrila plaveckému panstvu. V roku 1720 mala 3 mlyny a 61 daňovníkov, v roku 1828 bolo v obci 154 domov a 1110 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a výrobou náradia z dreva. Dominantou obce je rím. kat. kostol z 1. pol. 14. stor., ktorý bol prestavaný v 17. a 19. stor. V r 1971 bola postavená moderná 22 triedna ZŠ. Zdravotnícku starostlivosť občanom zabezpečuje všeobecný, detský a zubný lekár. Obec má futbalový štadión. Najstaršiu tradíciu zo športov má futbal, šachový oddiel a klub vodáctva a raftingu. Najvýznamnejším priemyselný odvetvím v obci je naftový priemysel, je tu vybudovaný podzemný zásobník zemného plynu stredoeurópskeho významu. Rozmach naftového priemyslu v 50. rokoch priniesol samotnej obci oživenie. Bolo postavené nové sídlisko čo prinieslo prudký nárast obyvateľstva. V tomto období bol v obci vybudovaný športový štadión MŠ, kultúrny dom, čistička odpadových vôd, do väčšiny domácností bol zavedený zemný plyn vodovod a kanalizácia. V južnej časti obce bola vybudovaná priemyselná zóna. Dnes je sídlom viacerých súkromných spoločností s výrobnou činnosťou zameranou na strojársky a spotrebný priemysel.
Späť