Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Borovce

Základné údaje
Obec leží na pravobrežnej terase Dudváhu. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1262 pod názvom Borey. V intraviláne obce bolo zistené osídlenie od mladšej doby kamennej až po vrcholný stredovek. Najvýznamnejším objavom je slovanské žiarové i kostrové pohrebisko skúmané počas dlhoročných archeologických výskumov. Početne sú na ňom zastúpené tzv. "výklenkové hroby". Pamiatky v obci sú rim. kat. kostol sv. Vavrinca z druhej polovice 18. stor. a dve zemianske kúrie, z ktorých jedna bola prestavaná na faru. Medzi menšie sakrálne pamiatky patrí neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého (1768). Na historickej pečati, ktorú obec používala, sa objavuje sv. Vavrinec. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., začiatkom 18. stor. sa v obci uvádza mlyn.
Späť