Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Slatina

Základné údaje
Leží v Najvýchodnejšej časti Podunajskej nížiny pod úpätím západných výbežkov Krupinskej výšiny v doline Štiavnice. Južne od obce vyvierajú na nive Štiavnice slano - zemité uhličité minerálne pramene. Písomne sa spomína v r. 1245 (terra versus Szalatna), patrila rod. Huntovcov, v r. 1285 hradu Dregeľ, v 14. - 16. stor. tunajším zemanom, od 16. stor. panstvu Čabraď. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a ovocinárstvom. Pri minerálnych prameňoch vznikli v 18. stor. kúpele. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec je známa minerálnou vodou Slatina.

Barok. kostol sv. Jána Nepomuckého pochádza z 1. pol. 18. stor.

Späť