Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolná Ždaňa

Základné údaje
Leží v Žiarskej kotline pri ústí Prochotského potoka do Hrona. V sev. časti chotára vystupujú 2 zemito - uhličité pramene. Písomne sa obec uvádza r. 1391 (Sdan) ako súčasť hradného panstva Revište. Od konca 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a doplnkovo pltníctvom. Škola je v obci doložená od r. 1864, novostavba školy bola realizovaná v r. 1909. Klas. kostol najsv. Trojice bol dokončený v r. 1847. Obec je rodiskom spisovateľky Eleny Čepčekovej (1922 - 1992)
Späť