Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Horná Lehota

Základné údaje
Nachádza sa na J svahoch strednej časti Nízkych Tatier. Obec, prvý raz spomenutá v r. 1406, vznikla na území panstva Slovenská Ľupča, pod ktoré patrila až do r. 1848. Ťažba drahých kovov sa spomínala v 16. storočí. V 18. až 20. stor. patrila k čipkárskym obciam. Nachádzala sa tu valcha. Po potlačení SNP Nemci prepadli 30. 9. 1944 štáb partizánskej brigády s nemocnicou a zastrelili 50 povstalcov. Od r. 1955 sa nachádza na Chopku meteorologická stanica. Obyvatelia obce sa zaoberajú prácou v poľnohosp., v lesoch a železiarňach v Podbrezovej. Barokový rím. kat. kostol bol postavený koncom 17. stor. na starších základoch, upravený v r. 1802. Klasicistický ev. a. v. kostol s neskoršou úpravou bol postavený v r. 1845, po požiari r. 1872 obnovený a v r. 1902 renovovaný. Zvonica z r. 1789 je murovaná s drevenou nadstavbou. Koncom 19. stor. tu zhotovovali dlabané drevené úle v podobe ľudských postáv (J. Balčík, úľ sv. Jozefa v zbierkach SNM Martin). Rodisko Sama Chalupku (1812 - 1883), básnika. Pôsobisko Adama Chalupku (1792 - 1840) národného buditeľa a Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940), spisovateľa a dramatika.
M. č.: bruchačka, horná lehota.
Späť