Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolné Mladonice

Základné údaje
Ležia na Krupinskej výšine v doline potoka Jalšovík. Chotár tvoria ploché chrbty, budované andezitickými tufmi. Je odlesnený. Nachádza sa tu Národná prírodná rezervácia "Čabrad". Názvy obce: 1391 - Legyend; 1773 - Dolné Mladonice; maď. Alsómladonya, Alsólegénd. Za prvú písomnú zmienku sa pokladá donačná listina Belu II. z r. 1135. Patrila panstvu Bzovík. V r. 1463 sa spomínajú dve obce Alsómladonya a Felsőmladonya (Dolné a Horné Mladonice). V r. 1715 mala 15 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 34 domoch 205 obyv., ktorí sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V druhej pol. 19. stor. tu bolo známe stredisko pletenia čipiek. Najstaršia pamiatka - zvonica - pochádza z r. 1715. Na cintoríne je niekoľko drevených krížov s plytkou rezbárskou výzdobou; kaplnka je zasvätená "Anjelom strážcom", v r. 1971 k nej pristavili kostolnú vežu a sakristiu. Je tu vybudovaná "Mokraď Demianovka", v lete sa dá kúpať, v zime hrať hokej a korčuľovať.

Späť