Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ostrov

Základné údaje
Obec leží v severnej časti Trnavskej sprašovej pahorkatiny na SZ od Piešťan. Chotárom preteká Dudváh. Obec sa prvýkrát spomína v Zoborskej listine z r. 1113 pod názvom Stro. Z obce pochádzajú nálezy z doby bronzovej, železnej a z mladšej doby rímskej. Významný je poklad mincí z polovice 17. stor. V r. 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište. Malé Orvište sa spomína v Zoborskej listine z r. 1113 pod názvom Rivvis. V r. 1980 bolo k Ostrovu pripojené Veľké Orvište (odlúčilo sa v r. 1991) a Bašovce (odlúčili sa v r. 1993). Medzi pamiatky v obci patrí barokový kostol sv. Imricha a socha Panny Márie Imakuláty z 18. stor. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, v obci bol majer a mlyn, dnes dochádzajú za prácou do Piešťan i širšieho okolia.
M. č.: malé orvište, ostrov.
Späť