Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ducové

Základné údaje
Obec leží na západnom úpätí Považského Inovca na styku s považským výbežkom Podunajskej nížiny. Podložie tvoria dolomity s charakteristickou polohou Kostolca (240 m n. m.). Obec sa prvýkrát spomína v r. 1348 pod názvom Duchreuy. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. Významný je objav hradiska z doby bronzovej na terase Kostolca, ale najvýznamnejším objavom sú pozostatky opevneného sídla veľmoža z 9. stor. so základmi kostolíka - rotundy, veľkomoravským pohrebiskom (v hroboch sa našli náušnice, gombíky, súčasti výstroje bojovníkov - bohato zdobené ostrohy a kovania) s viac ako 2000 stredovekými a novovekými hrobmi. Lokalita je NKP. Významnou pamiatkou v obci je archeologická lokalita Ducové-Kostolec prezentovaná ako pamiatka v prírode. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa tu konajú národné púte. V minulosti sa uvažovalo o vyhlásení pôvodnej obce za skanzen ľudovej hlinenej architektúry, projekt sa však nerealizoval. Mnohé stavby už dnes neexistujú a sú zachytené len na maľbách ľud. umelca z Ducového Jána Gašpara. Nová časť obce sa dnes nachádza na rovine vytvorenej riekou Váh. Obec nemala v stredoveku ani novoveku kostol a patrila ako filiálka do farnosti v Modrovej, neskôr v Banke a od r. 1706 do farnosti Moravany nad Váhom. Medzi drobné sakrálne pamiatky patria: kaplnka Najsvätejšej Trojice postavená r. 1966 a kamenný kríž. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka, poľnohosp. produkty predávali na trhu v Piešťanoch. Obyvatelia pracujú v okolitých obciach, v Piešťanoch aj v Novom Meste nad Váhom.
Späť