Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Zálesie

Základné údaje
Zálesie patrí medzi malé spišské obce. Leží uprostred Zamaguria južne od Spišskej Starej Vsi v susedstve Spišských Hanušoviec, v údolí potoka Zálesie a pravostranného prítoku Rieky. Bolo pôvodne majerom a neskôr poddanskou obcou nedeckého panstva. V roku 1612 ju dosídlil Juraj Horváth poľskými utečencami z Novotarska a Csorsztynska. Zmienky o Zálesí pochádzajú z čias šoltýskej kolonizácie na valašskom práve z roku 1636. Koncom 17. storočia ho Thököly zálohoval nitrianskemu biskupovi Matyassovskému. Patrila rodine Horváth-Palocsay. V roku 1773 sa spomína ako Gibelly, Gibell. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Na mieste staršieho kostola, z ktorého pochádza rokokovo-klasicistický obraz sv. Rodiny z konca 18. storočia, vznikla kaplnka Panny Márie a sv. Jozefa. V roku 1902 postavili kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V obci sa zachovalo pomerne veľa zrubových domov so šindľovými strechami.
Späť