Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jablonové

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v eneolite. Najstaršia písomná zmienka o chotári obce je z roku 1206. I ďalšie zmienky v 13. storočí sa viažu na donácie uhorských kráľov veľmožom zo Sv. Jura a Pezinka. Neskôr bola majetkom Bratislavského hradu. V roku 1553 patrila Serédyovcom a poslednými vlastníkmi boli Pálffyovci. Obec utrpela za Tököliho povstania i v roku 1683 počas obliehania Viedne Turkami, kedy ju vyplienili sprievodné turecké vojská. V roku 1708 obec vypálili cisárski žoldnieri. V roku 1715 mala obec 4 mlyny a 56 daňovníkov, v roku 1828 tu bolo 183 domov s 1323 obyvateľmi. V 19. storočí sa obcou prehnali tri veľké cholerové epidémie a najnešťastnejším pre obec bol rok 1842, kedy vyhorela celá dedina. V roku 1891 mala obec 1165 obyvateľov.
Späť