Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kremnické Bane

Základné údaje
Obec je situovaná na priesmyku medzi Pohroním a Turcom, v sev. časti Kremnických vrchov. Najvyšším bodom je kostolík sv. Jána - geograf. stred Európy. Pod obcou je sev. rudné pole. S touto nem. obcou sa v písomných prameňoch stretávame prvý raz v r. 1361 pod názvom Villa Johannis (Jánova Ves). Bola majetkom Kremnice. Obyv. boli prevažne baníci a lesní robotníci. V obci sa nachádzajú viaceré význam. banské diela. Význam obce v oblasti baníctva dokladá skutočnosť, že mesto Kremnica zahrňovalo do programu vzácnych návštev prehliadku jej banských diel (v r. 1621 Gabriela Bethlena, r. 1751 cisára Františka Lotrinského, r. 1764 Jozefa II. atď.). Významnou kultúrnou pamiatkou je kostolík sv. Jána založený zač. 13. stor. Chráneným banským dielom je turčokovanský vodovod z 15. stor., dlhý 20 km.
Späť