Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Podbrezová

Základné údaje
Leží v dolnej časti Horehronského podolia v predhorí Slovenského rudohoria. Časti Chvatimech, Lopej, Podbrezová, Skalica, Štiavnička a Vajsková boli do jednej obce spojené v r. 1960. V chotári obce nálezisko bronzového oštepu zo strednej doby bronzovej a hrobové nálezy lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Bývalá osada, nazývaná aj ako Brezová vznikla v chotári Lopeja okolo železiarne. V r. 1880 - 1885 sa závod zmodernizoval, k ďalšej výstavbe sa pristúpilo v r. 1901 - 1910. 6. 1. 1919 prešiel závod do vlastníctva štátu pod názvom Štátne železiarne a oceliarne na Slovensku v Podbrezovej. V 20. až 30. r. 20. stor. bol závod rozšírený. V r. 1938 prebrala závod Zbrojovka v Brne a v r. 1939 sa stáva majetkom nemeckého zbrojárskeho koncernu H. Göring Werke. Podnik bol po r. 1945 znárodnený a viackrát modernizovaný a rozširovaný. V obci sa počas SNP nachádzala nemocnica. Z pôvodnej osady po vybudovaní továrne vznikali robotnícke sídliská. Obyvatelia obce sa okrem práce v železiarskom komplexe zaoberajú poľnohospodárskou výrobou. K založeniu hudby došlo v r. 1838, v r. 1892 bola založená dychová hudba a koncertné teleso, od r. 1922 tamburášsky súbor, od r. 1926 spevokol Slovan a od r. 1951 Symfonický orchester ZK Švermových železiarní. Od r. 1930 vychádzal závodný časopis, od r. 1945 ako Podbrezovan. Robotnícky dom s dvoranou, javiskom a klubovňami bol otvorený r. 1927. Rím. kat. novogotický kostol sv. Štefana kráľa je z r. 1891, renovovaný v rokoch 1890, 1907 a 1932.

Chvatimech vznikol v l8. stor. v súvislosti s rozvojom železiarní v Hronci. Najprv tu bola malá taviareň, od r. 1784 skujňovací hámor, ktorý r. 1811 prestavali na oceľový. V r. 1839 tu začala pracovať prvá pudlovacia pec v Uhorsku. Po r. 1870 tu mali podbrezovské železiarne valcovňu plechov. V obci bola postavená vodná elektráreň a hrable na drevo na Čiernom Hrone. Do polovice 19. stor. mala obec dve osady, Starý a Nový Chvatimech.

V Lopeji je archeologický nález zo strednej doby bronzovej a žiarové pohrebisko z neskorej doby lužickej. Osada vznikla na území ľupčianskeho panstva a r. 1358 ju založil richtár Petrík z Predajnej. V r. 1406 tu bol postavený vodný mlyn farárovi Demeterovi. V 16. stor. tu ťažili železnú rudu. V r. 1823 postavili vykúvací hámor a v r. 1895 antimónovú hutu. V obci sa narodil Ján Gál-Podďumbiersky (1890 - 1964), spisovateľ.

Štiavnička vznikla na území ľupčianskeho panstva pravdepodobne v 20. až 40. r. 15. stor. Po prvý krát sa spomína v r. 1441. Šoltýs obce sa spomína r. 1470 a v 15. stor. ju dosídlili valasi. V 17. stor. sa dostáva do správy komory. V r. 1823 tu boli sklady obilia pre osadníkov, r. 1840 sa postavilo vodné dielo a od r. 1880 tu pracovala píla štátnych lesov. V rokoch 1850 - 1883 bola osadou Hronca, neskôr Valaskej.

Vajsková bola založená ako komorská osada na území Lopeja pravdepodobne na rozhraní 16. a 17. stor., kedy sa spomínajú bane na zlato a olovo. V r. 1790 tu bol postavený hámor na spracovanie surového železa. Od r. 1918 sa začalo s výrobou antimónu, po r. 1945 bol závod znárodnený a zmodernizovaný.
M. č.: Chvatimech, Lopej, Podbrezová, Skalica, Štiavnička, Vajsková.
Späť