Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Drženice

Základné údaje
Ležia v severnej časti Ipeľskej pahorkatiny. Obec sa písomne uvádza v r. 1296 (Dyrsine), patrila zemianskym rodinám (rod. Dersenovcov a i.), v 16. stor. hradu Levice, v 18. stor. rod. Hódossyovcov, v 19. stor. rod. Eszterházyovcov a Boronkayovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, v 18. - 19. stor. bola v obci sklárska huta.

Neskoroklas. kostol (ev.) pochádza z r. 1858, klas. oltár z r. 1770 so starším obrazom Poslednej večere bol prenesený z býv. ev. modlitebne z Devičian.
M. č.: drženice, kmeťovce.
Späť