Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Drienovo

Základné údaje
Leží v juhozáp. časti Krupinskej výšiny. Chrbát prudko spadá do hlbokých dolín Litavy a potoka Vrbovok. Vrcholové plošiny sú odlesnené, strmé svahy dolín pokrýva prevažne dubový les. Názvy obce: 1256 - Drino; 1773 - Drienovo; maď. Drenó, Csábrágsomos, Hontsomos. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1256, patrila panstvu Čabraď, v 16. stor. Bakócovcom, Erdődyovcom, Pállfyovcom, krupinskému kapitánovi Krušičovi, od r. 1629 Koháryovcom, neskôr Coburgovcom. V r. 1520 boli v obci 2 pivovary, dodávajúce pivo do Bzovíka a Čabraďa. Obec veľmi trpela od Turkov. V r. 1715 mala 15 poddanských domácností. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Zaujímavosťou je rybník, hĺbku ktorého nepoznajú. Na mieste starého kostola si obyv. postavili v r. 1906 - 1907 nový; barokový kalich pochádza z r. 1722. Pôsobil tu Ján Rotarides (1822 - 1900) - básnik, revolucionár.
Späť