Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vojňany

Základné údaje
Obec Vojňany, do roku 1948 známa pod názvom Krig, leží v severozápadnej časti Popradskej kotliny na úpätí Spišskej Magury. Nachádza sa tu minerálny prameň "Kvašná voda" porovnateľný s parametrami min. vody Fatra. Vznik pôvodne slovanskej dediny, existujúcej v prvej polovici 13. storočia, je spojený s najstaršou a v tomto období najsilnejšou feudálnou rodinou nemeckého pôvodu na Spiši, so šľachticmi z Hrhova. Najstaršia písomná zmienka o Vojňanoch sa nachádza v listine z 26. 9. 1296, kde sa spomína obec ako Kyrig a na jej území aj potok Belá (dnešný Vojniansky potok). Pôvodné slovanské osídlenie bolo pričinením Hrhovských (Görgeyovcov) zmenené nemeckou kolonizáciou koncom 13. storočia. Odvtedy, až do roku 1948, sa zachovalo pomenovanie obce nemeckým názvom - Krigh, Křig, Kryg (1808) a to aj napriek tomu, že v obci časom opäť prevládlo slovenské obyvateľstvo. Vojňany sa spomínajú v 15. stor. v súvislosti s husitskými vpádmi. Podľa niektorých historikov bol ako symbol na mieste murovanej veže zobrazený kalich Jiskrovými vojakmi pod velením Aksamita. Hospodársky patrila obec k stredne veľkým na Spiši. Obyvatelia žijúci v 20 domoch (rok 1598) sa živili poľnohosp. a výrobou plátna. V polovici 14. storočia bol postavený ranogotický rím. kat. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. V interiéroch sa pôvodne nachádzal svetovo unikátny skrinkový ranogotický oltár zhotovený po roku 1300, ktorý patrí medzi najzaujímavejšie stredoveké pamiatky v strednej Európe. Rovnako ako oltár sú v súčasnosti majetkom Slovenskej národnej galérie v Bratislave aj dve oltárne krídla s reliéfmi sv. Kataríny Alexandrijskej, Márie Magdalény a Barbory, polychrómované drevorezby z čias okolo roku 1390 a dva fragmenty sôch z krídlového oltára z prvej pol. 15. storočia - sediaci biskup a svätica. Ev. kostol, skôr vo forme drevenej jednoduchej modlitebne, bol postavený v roku 1871 s 92 miestami na sedenie. Obcou prechádza značená cyklistická trasa z Podolínca cez Vojňany do Zamaguria.
Späť