Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lehôtka pod Brehmi

Základné údaje
Leží v str. časti Žiarskej kotliny na ľavej strane Hrona, prevažne na naplavenom kuželi Teplej. Morfologicky výrazné bralo, chránený prír. výtvor Szabóova skala (1933), sa rozprestiera na ploche 6, 38 ha. Obec sa písomne uvádza r. 1391 (Lehotha), bola príslušenstvom hradného panstva Revište, štvrtina patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku. Od r. 1565 tvorila spolu s obcou Horné Opatovce majetok ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. Od 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. V r. 1966 bola v obci zriadená výrobňa na spracovanie perlitu. Neogot. kostol najsv. Srdca Ježišovho bol postavený okolo r. 1911. Prícestná klas. kamenná plastika sv. Floriána z r. 1824 je ľud. prácou.
Späť