Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľké Ludince

Základné údaje
Ležia na východnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v doline dolného Hrona. Písomne sa obec uvádza v r. 1282 (Vluend), keď prešla z majetku magistra Olivera do vlastníctva rod. Csanádovcov. Od konca 13. stor. patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré ju od 16. stor. prenajímalo zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a hrnčiarstvom. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Barok. kostol Anjela strážcu bol postavený v r. 1735. Klas. kostol (ref.) pochádza z r. 1810.

Späť