Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vlková

Základné údaje
Leží 12 km od Kežmarku vo Vrbovskej pahorkatine, na styku s juhozápadnými výbežkami Levočského úbočia v Levočských vrchoch. Po prvý raz sa spomína v darovacej listine Ladislava IV. z roku 1278. Obec získali predkovia Brezovických. V rokoch 1880 - 1887 v obci pracovala malá továreň na výrobu úžitkovej majoliky. V roku 1895 boli k obci pripojené Levkovce, ktoré patrili do Stolice X spišských kopijníkov. V roku 1773 mala názov Farkasfalva, Farinkstorff, Farkowce a od roku 1948 Vlková. Levkovce sa menovali v roku 1808 Lefkócz, Fladensdorf, Lefkowce a v roku 1892 Lök. Vo Vlkovej stojí rím. kat. barokový kostol Zvestovania Panny Márie z roku 1779, na mieste starého kostola z roku 1408. V interiéri sa nachádza gotický krídlový oltár z obdobia okolo roku 1480. Starší kaštieľ, pôvodne renesančný a neskôr empírový, bol postavený v 17. storočí. Mladší kaštieľ vznikol okolo roku 1764 a je neskorobarokový. Je tu základná a materská škola.
Späť