Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Zohor

Základné údaje
Obec sa nachádza v južnej časti Záhorskej nížiny, 26 km severne od Bratislavy a 16 km od Malaciek pri diaľnici spájajúcej Bratislavu s Brnom a má veľkú perspektívu rozvoja. Chotár obce bol osídlený už v eneolite, v dobe bronzovej, v dobe rímskej, ale i v období sťahovania národov a slovanskej dobe. Prvýkrát sa obec s osídlením z veľkomoravských čias spomína v roku 1314 ako Sahur. Od roku 1466 sa uvádza dnešné pomenovanie Zohor. V polovici 16. storočia ju dosídlili chorvátski kolonisti. Patrila k stupavskému panstvu. V roku 1592 mala obec 50 sedliackych a 8 želiarskych domácností, v roku 1720 88 daňovníkov a v roku 1828 bolo v obci 220 domov a 1593 obyvateľov. Zaoberali sa pestovaním a predajom konopí, rybolovom a výrobou brezových metiel. V 19. storočí sa rozšírilo zeleninárstvo a jeho predaj v Bratislave a vo Viedni. V roku 1982 sa Zohor stal strediskovou obcou.
Späť