Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Malé Ludince

Základné údaje
Ležia na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v doline Hrona. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou. Písomne sa obec spomína v r. 1255 (Vlud), patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Klas. ref. kostol postavený ako tolerančný pochádza z r. 1789, veža bola pristavená v r. 1804.

Späť