Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Domadice

Základné údaje
Ležia v plytkej dolinke Ipeľskej pahorkatiny. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy sídliska maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej. Obec sa spomína v r. 1138 (Villa Dalmadi). Do 14. stor. patrila rodu Dalmadi, od r. 1241 časť obce kláštoru v Šahách, neskôr rod. Kálnayovcov, v 18. stor. rod. Balassyovcov a Sembayovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a chovom koní.

Neskorobarok. kostol sv. Pavla pochádza z r. 1779. Klas. kaplnka sv. Kríža z pol. 19. stor. bola renovovaná v r. 1923.

Späť