Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Prestavlky

Základné údaje
Obec leží v Žiarskej kotline pod zlomovým svahom Vtáčnik. Písomne sa uvádza v r. 1283 (Poroztolnuk) na území Šúšol, bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., pestovalo sa tu hlavne konope. Kostol najsv. Trojice pochádza z r. 1896. V r. 1971 bola spojená s obcou Horná Trnávka, ktorá sa písomne spomína v r. 1388 pod názvom Thornoka Superior ako príslušenstvo hradného panstva Šášov. V r. 1517 pripadla hradnému panstvu Revište, od konca 17. stor. prešla do správy Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. Pôvodná kaplnka sv. Cyrila a Metoda z konca 19. stor. bola prestavaná na kostol sv. Cyrila a Metoda vysvätený v r. 1998 v r. 1930.
M. č.: horná trnávka, prestavlky.
Späť