Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nevoľné

Základné údaje
Leží v Kremnických vrchoch medzi Bielym a Švábskym potokom. Obec sa písomne spomína v r. 1487 (Newolka), patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, od r. 1776 banskobystrickému biskupstvu. V r. 1601 maa 9 domov, v r. 1715 7 daňovníkov. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., doplnkovo uhliarstvom. Tradíciu mala domáca výroba drev. náradia, plátna, súkna, pokrovcov a výšiviek.
Späť