Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolný Pial

Základné údaje
Leží na východných svahoch Pohronskej pahorkatiny a na terasách Hrona. Písomne sa obec spomína v r. 1470, vyvinula sa v chotári obce Pial, doloženej z r. 1251 (Peel) v majetku rod. Bolyarovcov z Pialu. Patrila tunajším zemanom, rodinám z Ďura a Baračky, od 17. stor. rod. Hunyadyovcov a Bercsényiovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Hunyadyovci tu zaviedli chov koní. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Barok. kostol Nanebovstúpenia Pána z r. 1720 bol postavený na mieste staršieho got. kostola z r. 1686. Klasicistický kaštieľ pochádza z pol. 19. stor. Vojnové udalosti pripomína Pomník padlých v 1. svet. vojne s pam. tabuľou padlých v 2. svet. vojne.

Späť