Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Beňuš

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Horehronského podolia, J časť sa nachádza v Slovenskom rudohorí. Časti obce Filipovo, Gašparovo, Pôbišovo a do r. 1957 i Braväcovo. Pôvodná banícka osada na teritóriu Brezna. Po prvý raz sa v listinách spomína v r. 1380. V lesnom poriadku panovníka Maximiliána z r. 1585 sa spomínajú dve osady, Malý a Veľký Beňuš. V r. 1551 - 1553 sa spomínajú bane na zlato, r. 1556 na striebro. Po r. 1565 už len drevorubačská osada banskej komory. V dôsledku intenzívnej ťažby dreva a pálenia dreveného uhlia pre mediarsky podnik v Banskej Bystrici postupne vznikli od začiatku 17. stor. osady, tzv. biele handle Filipovo, Gašparovo, Pôbišovo, Podholie a Srnkovo. V obci bola zriadená lesná správa s revírmi Bujakovo, Gašparovo, Podholie a Beňuš. Banská komora dala v r. 1887 postaviť a zriadiť v obci nemocnicu. Obyvateľstvo sa zaoberalo prácou v lesnom hospodárstve, na miestnej píle, v poľnohosp., pltníctvom, salašníctvom, tkaním plátna a súkna. Pílu po r. 1945 zmodernizovali a rozšírili a od r. 1965 bola závodom Smrečiny. V súčasnosti tu existuje PD so sídlom v obci, hospodári v katastrálnych územiach Beňuš, Braväcovo, Bacúch a Brezno. Lesné hospodárstvo prezentujú Štátne lesy, odštepný závod Beňuš. V obci sa nachádza neskorobarokový rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1778 - 1780 a v r. 1938 prestavaný. Uprostred obce je klasicistická kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1810 a klasicistická zvonica nad obcou zo začiatku 19. stor.
M. č.: Beňuš, Filipovo, Gašparovo, Pôbišovo.
Späť