Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Janova Lehota

Základné údaje
Leží na styku pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov so Žiarskou kotlinou, v doline prítoku Lutily. Obec je písomne doložená v r. 1487 (Leotta) ako majetok ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. V r. 1601 je doložená fara, škola, vedenie matriky od r. 1669. Obyv. boli hlavne murári, tesári, poľnohospodári, neskôr pracovali v baniach v Handlovej. Za I. ČSR bola ešte prevažná väčšina obyv. nem. národnosti. Počas SNP v obci prebiehali boje jednotiek štvrtej taktickej skupiny 1. čs. armády s nem. jednotkami. Pred ukončením 2. svet. vojny časť obyv. nem. národnosti evakuovala do čes. pohraničia. Pôvodne got. kostol postavený pred r. 1487 na st. základe bol v r. 1898 prestavaný a v r. 1932 rozšírený. Baroková kaplnka P. Márie pochádza z r. 1739.
Späť