Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lovča

Základné údaje
Leží uprostred Žiarskej kotliny prevažne na pravostrannej nive Hrona. Obec sa prvý raz písomne uvádza v r. 1283 (terra Loucha), kedy ju vnuci arcibiskupa Štefana de Vanča zamenili za obec Farná, patriacu arcibiskupovi Lodomerovi. Patrila k arcibiskupovmu majetku v Šúšolí spomínanému už v r. 1209, od r. 1776 banskobystrickému biskupstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., rybárstvom, poľovníctvom a pltníctvom, ženy tkaním plátna. Pred r. 1918 sa rozoznávala Veľká a Malá Lovča. Neskorogot. kostol sv. Filipa a Jakuba ml. z r. 1656 bol klas. prestavaný v r. 1803, neskorobarok. mariánsky stĺp pochádza z 18. stor. V obci pôsobil nár. buditeľ Ján Gerometta (1823 - 1900).
Späť