Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Stará Kremnička

Základné údaje
Leží v juž. časti Kremnických vrchov v doline Kremnického potoka. Obec sa písomne uvádza v r. 1442 (Okermecz), bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, ktoré tu malo v r. 1487 mýtnu stanicu. V r. 1776 pripadla banskobystrickému biskupstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a povozníctvom, v r. 1715 je v obci doložený pivovar. Kostol sv. Imricha z r. 1890 bol postavený na mieste staršieho chrámu. Pred kostolom je situovaný mariánsky stĺp, ktorý bol obnovený a doplnený v r. 1923.
Späť