Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Krahule

Základné údaje
Obec leží v sev. časti Kremnických vrchov, v doline prítoku potoka Bystrica. Pôvodne nem. osada sa v hist. prameňoch prvý raz uvádza r. 1442 pod názvom Plaufusz (Blaufuss). Pravdepodobným zakladateľom obce bol Henricus Plaufusz, ktorého meno sa objavuje v zozname členov mest. rady mesta Kremnica z 13. 7. 1331. Obec bola majetkom Kremnice. V r. 1895 tu bola založ. Štátna čipkárska škola. Obyv. sa živili baníctvom a poľnohosp. Po 2. svet. vojne väčšina obyvateľov nem. národnosti bola vysídlená do Nemecka. Kostol sv. Jána Nep. postavený v barok. - klas. slohu pochádza z r. 1808. Vzhľadom na výborné lyžiarske terény patrí obec k vyhľadávaným strediskám cestovného ruchu v okolí Kremnice.
Späť