Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Trpín

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine v plytkej dolinke Trpína, prítoku Litavice. Chotár tvoria ploché chrbty rozrezané dolinou Trpína a jeho prítokov. Názvy obce: 1135 - Terpen; 1342 - Terpen et alia Terpen; 1370 - Kistterpen; 1786 - Trpín; maď. Terpín, Terpény. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1135. Podľa záznamu z r. 1262 patrila hradu Hont. Belo IV. ju vyňal z jeho právomoci a daroval Bzovíckemu panstvu. Listina z r. 1312 uvádza Jakuba, Martina a Gregora de Terpen. Bzovíku patrila do r. 1848. V r. 1715 mala 19 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 32 domoch 196 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., rozšírené bolo paličkovanie čipiek. Medzi zaujímavosti v obci patrí kaplnka postavená v r. 1889 a vyrezávaný prícestný kríž s ľudovým ornamentom z r. 1826.

Späť