Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ondrejovce

Základné údaje
Ležia východne od úpätia Pohronskej pahorkatiny v širokej doline Hrona. Osídlenie lokality dokladajú nálezy maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej a zaniknutej stredovekej osady. Obec vznikla zlúčením obcí Veľké Ondrejovce, Malé Ondrejovce a Držľany v r. 1893.

Veľké Ondrejovce: V r. 1260 sa spomína Štefan z Ondrejoviec (Endred). Obec sa písomne uvádza v r. 1286 (due ville Endred, villa Endred ecclesiastica), patrila tunajším zemanom. Od Mateja Korvína ju získala rod. Zoboňovcov. V 17. stor. obec spustošili Turci a ako majiteľ sa uvádza rod. Hunyadyovcov, v 18. stor. rod. Litassyovcov, Botkovcov a Simonyovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Malé Ondrejovce: Osada sa spomína v r. 1286 (due ville Endred), patrila zemanom z Ondrejoviec, od 17. stor. časť rod. Dombayovcov a Rudňanskovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Držľany: Obec sa písomne spomína v r. 1394 (Dereslyen). V r. 1483 patrila tunajším zemanom, koncom 17. stor. časť rod. Litassyovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Hurov: Obec sa spomína v r. 1232 (Hurov), patrila zvolenskému kráľ. domíniu, v r. 1322 nitrianskej kapitule.

Kechud: Osada je písomne doložená v r. 1322 (Kechud).

And: osada sa písomne uvádza v r. 1412 (And), v r. 1828 bola už majerom (Andydomb).

Obec Ondrejovce bola v r. 1938 - 45 pripojená k Maďarsku. V súčasnosti si obec zachovala poľnohosp. ráz. Vybudovaný je vodovod a je plynofikovaná. Služby občianskej vybavenosti reprezentuje kultúrny dom, futbalové ihrisko a tenisové ihrisko. V obci je predajňa Jednoty, súkromná predajňa potravín, súkromné pohostinstvo a Bistropark.

Got. kostol sv. Andreja apošt. zo 14. stor. bol barok. prestavaný v r. 1753. Barok. kaplnka sv. Alžbety pochádza zo začiatku 18. stor. Dva klas. kaštiele boli postavené na zač. 19. stor. Päť klas. kúrií pochádza z pol. 19. stor.

V obci sa narodil Teodor Botka (1802 - 1885) historik.
Späť