Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nižná

Základné údaje
Obec leží S od Trnavy, v Z časti okresu, pri juhovýchodnom okraji Malých Karpát. Chotárom preteká potok Výtek, ktorý sa vlieva do Dudváhu. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1532 pod názvom Nysnia. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené z mladšej a neskorej doby kamennej. Medzi pamiatky v obci patrí kostol sv. Štefana, prestavaný v rokoch 1899-1900. V kostole je rodinná hrobka rodiny Onory a a hnuteľnou kultúrnou pamiatkou je votívny obraz rodiny Onory. V obci na sklonku života (1938 - 1945) pôsobil maliar a kňaz A. Buzna, ktorý je tu i pochovaný. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., dnes pracujú na poľnohosp. družstve a dochádzajú za prácou do okolia.
Späť