Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Suchohrad

Základné údaje
Chotár bol osídlený už v mladšom paleolite, v dobe rímskej a v slovanskom období. Obec sa spomína v písomných prameňoch až v 16. storočí, kedy patrila plaveckému panstvu. V roku 1715 mala obec 26 daňovníkov a v roku 1828 64 domov a 487 obyvateľov. Obyv. sa zaoberali sa poľnohosp. a rybolovom. V obci dal vybudovať v 18. stor. Karol Pálffy majer, ktorý dodnes nesie pomenovanie po svojom zakladateľovi "Karolov Dvor". Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rím. kat. kostol sv. Floriána postavený v r. 1935. Na mieste starého kostola, ktorý dal v r. 1711 postaviť gróf Pálffy je dnes obecný cintorín. V súčasnosti obyvateľov obce zamestnáva súkromná spoločnosť na bývalých štátnych majetkoch.
Späť