Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Rohožník

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v období Veľkej Moravy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1532 a patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka. Od 16. storočia bola súčasťou plaveckého panstva. V roku 1720 mala obec mlyn, vinice a 61 daňovníkov, v roku 1828 156 domov a 1140 obyvateľov. V 18. storočí tu pracovala papiereň, v 19. storočí panská manufaktúra na rastlinné oleje. Obyvatelia vyrábali vápno, drevené uhlie, terpentín a lieh.
Späť