Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Telgárt

Základné údaje
Obec leží vo V časti Horehronského podolia, v predhorí Nízkych Tatier. Staršia osada vznikla v r. 1326 pri prameni Hnilca, ktorú založil šoltýs Mikuláš, syn Ladislava zo Spiša. Neskôr bola presťahovaná pod prameň Hrona, do bývalého kráľovského poľovníckeho revíru, neskôr majetku panstva hradu Muráň. Obec bola dosídlená na valašskom práve najneskôr na prelome 15. a 16. stor. Spomína sa v r. 1549, kedy miestny šoltýs chytil lúpežného rytiera Bašu. Obyvateľstvo sa živilo spočiatku chovom oviec, neskôr chovom hovädzieho dobytka a koní, prácou v lesoch, výrobou šindľov, pálením dreveného uhlia, povozníctvom a prácou na stavbe železnice. Významnú úlohu obec zohrala počas bojov v SNP. Po oslobodení bola obec znovu vybudovaná a r. 1948 premenovaná na Švermovo. Obec je významná entnogafická lokalita. Gr. kat. barokovo-klasicistický kostol Najsvätejšej Trojice. bol postavený v r. 1784, renovovaný r. 1929. Pri budove obecného úradu je pomník na pamäť vypálenia obce a padlých v SNP. Na cintoríne, kde sú pochovaní padlí z čias SNP je spoločný náhrobník z r. 1956.
Späť