Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Záhorie

Základné údaje
Vojenský obvod Záhorie bol až do roku 1989 zahalený rúškom tajomstva, pretože bol minimálne prístupný. Tiahne sa od Senice až takmer po Malacky a slúžil ako cvičný vojenský priestor - strelnica. Vojenské obvody sú územné a správne celky, slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu. Vojenský obvod Záhorie sa člení na VVP Záhorie, VVP Kuchyňa a VVP Turecký Vrch. V roku 2001 obývalo tento vojenský obvod 511 obyvateľov.

Späť