Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hontianska Vrbica

Základné údaje
Leží na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v širokej doline dolného Hrona. Písomne sa obec uvádza v r. 1272 (Gormoth), patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. V 16. - 17. stor. ju poškodili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1947 presídlili obyvateľov maď. národnosti do Maďarska a prisťahovali sa Slováci z Maďarska.

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pôv. got. z r. 1442 bol v 1. pol. 18. stor. barok. obnovený. Ref. kostol, pôv. klas., postavený ako tolerančný v r. 1784, bol prestavaný v r. 1889 a 1900.

Späť