Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Heľpa

Základné údaje
Obeec leží vo východnej časti Gemerského Horehronia, na pravej strane rieky Hron. V chotári obce sa našiel archeologický nález - 35 cm kamenné dláto, pochádzajúce z mladšej doby kamennej. Historický vývoj podolia bol od 13. stor. spojený s dejinami Muránskeho hradu. Heľpa sa prvý krát spomína v urbári z roku 1549. Nachádzal sa tu mlyn, píla, valcha, pivovar, neskôr tehelňa. Koncom 18. stor. sa v chotári obce ťažila železná ruda. V roku 1800 bol postavený neskorobarokový rím. kat. kostol. V roku 1906 bola vaščia časť obce zničená požiarom. Obec patrí do významnej etnografickej oblasti. V roku 1928 prof. Karol Plicka natáčal v obci hry heľpianskej mládeže, ktoré zaradil do dokumentárneho filmu Za slovenským ľudom a v roku 1933 do filmu Zem spieva. Pre Heľpu je charakteristický vzťah ku kultúrnemu dedičstvu. Kultúrne a umelecké hodnoty sa tu zachovávajú a zveľaďujú ako zložka každodenného života. Začiatkom júna je to detský folklórny festival Kolovrátok, koncom júna sú to Horehronské dni spevu a tanca a medzinár. folklórny festival EUROFOLKLÓR a koncom augusta je to Prehliadka vojenských folklórnych súborov.

Späť