Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Medovarce

Základné údaje
Ležia v juhozáp. časti Krupinskej výšiny v doline potoka Krupinica. Chotár je mierna vrchovina. Názvy obce: 1156 - Neuelen; 1302 - Mezmeuelew; 1773 - Madowarce; 1808 - Medowarce; maď. Méznevelő. Prvým majiteľom obce bol Andrej Szügyi Lonto, neskôr Mikuláš Dersfi a listina z r. 1359 už pripomína mlyn "na rieke Krupine", od 16. stor. vlastníctvo panstva Čabraď. Obec v 16. stor. zničili Turci. V r. 1715 mala mlyn a 22 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 68 domoch 410 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom, včelárstvom, vyrábali rôzne domáce náradia z dreva. Prvý kostol bol postavený koncom 14. stor., zachovala sa z neho krstiteľnica. Na jeho základoch stojí ev. kostol z r. 1836. Na cintoríne sa zachovala drevená zvonica a niekoľko zaujímavých náhrobníkov.
Späť