Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Horná Seč

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona. Staršie osídlenie lokality dokladá hromadný nález bronzov z ml. doby bronzovej a halštatské sídlisko čakanskej kultúry. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej v r. 1310. Písomne sa spomína v r. 1355 (Zedche et altera Zedche), patrila zemanom zo Seče, od r. 1534 panstvu Levice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Scyla sa spomína v r. 1240, keď osadu dosídlili osadníci z Tekova.

Neskorobarok. ev. ref. kostol, bol postavený ako tolerančný v r. 1789.

Späť