Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pohorelá

Základné údaje
Obec sa nachádza vo V časti Horehronského podolia v predhorí Nízkych Tatier pri potoku Kompanica. Časťou obce je Pohorelská Maša. V obci boli nájdené mince velkobysterského typu. Osada vznikla na území Muránskeho panstva valašskou kolonizáciou a prvýkrát sa spomína r. 1612. Pôvodní obyvatelia sa zaoberali chovom oviec a dobytka, drevorubačstvom, uhliarstvom a výrobou dreveného náradia. V 18. stor. otvorili železorudné bane a železiareň. V polovici 18. stor. okolo huty a hámra vznikla osada Pohorelská Maša. Pohorelá sa po r. 1794 stala centrom vzrastajúceho železiarskeho komplexu, ktorého základy položila spoločnosť Mitrovský - Colorado a ktorý sa rozvinul najmä v období coburgovskej správy (od r. 1826). Chudobné poľnohosp. a lesy neboli schopné zamestnať obyvateľstvo, zvyšovala sa nezamestnanosť, aktivizovalo štrajkové hnutie. Nemecké vojsko vypálilo v januári 1945 cigánsku osadu. Po r. 1945 bola obnovená výroba v objektoch bývalej železiarne. Rím. kat. barokový kostol sv. Štefana kráľa je z r. 1762, obnovený bol po požiari r. 1883 a renovovaný v r. 1906 a 1926. Božie muky sú postavené na mieste starého kostola z konca 18. stor. Kaplnka zo začiatku 20. stor. je mimo obce. V Pohorelskej Maši je rím. kat. kostol sv. Filipa apoštola postavený v r. 1903. Obec v r. 1933 - 1940 navštevoval akad. maliar Max Švabinský a namaľoval tu množstvo portrétov. Pôsobil tu Jozef Bahéry (1844 - 1931), hudobník, publicista.
M. č.: pohorelá, pohorelská maša.
Späť