Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Sološnica

Základné údaje
Chotár bol osídlený už v eneolite, tiež v strednej dobe bronzovej. Prvá písomná zmienka je z roku 1367. Vznikla vnútornou kolonizáciou začiatkom 14. storočia. Patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka, neskôr Szerédyovcom a panstvu z Plavca. V roku 1553 mala 16 port, v roku 1720 mlyn a 52 daňovníkov. V roku 1828 bolo v obci 205 domov s 1484 obyvateľmi. V 18. storočí tu pracovala papiereň, obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a zhotovovaním dreveného riadu, tkáčstvom a kožušníctvom. Dnes má podhorská obec veľkú perspektívu pre trvalo udržateľný rozvoj v oblasti turizmu.
Späť