Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lúčky

Základné údaje
Obec leží v záp. skupine Kremnických vrchov v doline Lúčanského potoka. Písomne je prvý raz uvedená v r. 1429 (Hannushaw), kedy ju kráľ Žigmund dal spolu s okolitými obcami do zálohy mestu Kremnica. Neskôr bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyv. sa živili poľnohosp. a baníctvom, doplnkovo čipkárstvom. Čipkárska dielňa tu bola založená v r. 1893. Obyv. prevažne nem. národnosti bolo po 2. svet. vojne vysídlené do Nemecka. Dnešní obyv. sa prisťahovali z rozličných oblastí Slovenska. V obci sa zachovali domy pôvodnej ban. architektúry. Neskorogot. kostol sv. Mikuláša bol postavený v r. 1487, klas. ev. kostol pochádza z r 1823.
Späť