Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Demandice

Základné údaje
Ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou, sídliska čačianskej kultúry z ml. doby bronzovej a slovanského pohrebiska z 10. - 12. stor. Písomne sa obec uvádza v r. 1270 (Damian), patrila rod. Demandickovcov, v 18. stor. rod. Grassalkovichovcov a Agátsovcov, v 19. stor. rod. Simonyiovcov, Benyovszkyovcov, Palugyayovcov a i. Po r. 1918 sa sem prisťahovalo viacero rodín zo str. Slovenska. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, neskôr doplnkovo košikárstvom, tkáčstvom a výrobou metiel. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Hybec sa spomína v r. 1276 (Hebech), obec patrila tunajším zemanom. Súčasná obec patrí k rekreačným oblastiam. V obci je penzión a neďaleko rekreačné stredisko. Cez obec vedie cesta 1. triedy, ktorá spája Bratislavu a Budapešť. Pravidelne sa v obci konajú rôzne kultúrne a športové podujatia, napr.: Džezový festival (jún), futbalový turnaj (jún) a pod. Kostol sv. Michala archanjela, pôv. got. z obdobia okolo r. 1400, bol barok. prestavaný v 2. pol. 18. stor. a opravovaný v 19. a 20. stor. Ranobarok. kaštieľ z konca 17. stor. bol prestavaný v 19. stor. Neskorobarok. kúria pochádza z 2. pol. 18. stor. Hybec: Kostol sv. Heleny pôv. rom. z 13. stor., bol got. prestavaný a neskôr zbarokizovaný.

Späť