Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Závadka nad Hronom

Základné údaje
Obec sa nachádza vo V časti Horehronského podolia, chotár obce sa rozprestiera v predhorí Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria. Založená na valašskom práve koncom 16. stor. na muránskom panstve, po prvý raz sa spomína v r. 1611. Vznikla na mieste zaniknutej osady Veľký Potok. V 17. stor. sa tu nachádzal mlyn, píla, od 2. polovice 18. stor. železorudné bane, od r. 1826 dve skujňovacie a jeden perlíkový hámor. V r. 1860 tu vybudovali valcovňu plechov, nachádzali sa tu stolárske, tesárske, zámočnícke dielne pre potreby Coburgovských železiarní na Horehroní. Obyvateľstvo obce pracovalo po zastavení výroby v železiarskom priemysle v poľnohosp., lesnom hospodárstve a na píle. PD založili r. 1950 a r. 1962 vznikol štátny majetok, ktorý zlúčil poľnohospodárske podniky Polomky a Bacúcha. V r. 1977 tu bolo zriadené stredisko agrochemického podniku pre poskytovanie služieb poľnohospodárstvu na Horehroní. V r. 1948 - 1950 bol v obci postavený závod Sigma, v ktorom sa od r. 1953 vyrábali čerpadlá. Pri závode boli postavené bytovky pre zamestnancov a slobodáreň. Rím. kat. neskorobarokový kostol sv. Jána Nepomuckého je z r. 1784, renovovaný v r. 1932.
Späť