Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Horná Ždaňa

Základné údaje
Leží na svahoch pohoria Vtáčnik v doline Prochotského potoka. Písomne sa obec prvý raz uvádza r. 1391 (Sdan), bola majetkom hradného panstva Revište. Od konca 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyv. boli výlučne roľníkmi. Matrika je v obci vedená od r. 1686. Počas 2. svet. vojny za pomoc partizánom ju dňa 5. 3. 1945 nem. vojská vypálili a dospelých mužov odvliekli do koncentračných táborov. Kostol sv. Šimona a Júdu apošt. zo 16. stor. bol rozšírený vežou r. 1720 a opravený v 20. stor. Udalosti 2. svet. vojny pripomína pomník padlým v SNP od J. Hrčku a arch. J. Svetlíka (1952).
Späť