Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Sazdice

Základné údaje
Ležia vo východnej časti Ipeľskej pahorkatiny v doline potoka Búr. Písomne sa obec uvádza v r. 1261 (Zazd). V r. 1291 prešla z majetku Bochola do majetku Iborových synov z Demandíc. V r. 1388 dostala trhové právo. Za tur. okupácie sa útekmi poddaných vyľudnila. V 18. stor. patrila rod. Steinleinovcov, od zač. 19. stor. rod. Ivánkovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec má veľmi dobré predpoklady pre rozvoj turizmu a agroturistiky. K jej zaujímavostiam patria vinohradnícke pivnice a systém podzemných chodieb vyhĺbený vo vrchu Morda, v dĺžke cca 1200 m. V obci sa pomerne kompaktne zachovala zástavba ľudových domov. V obci sa konajú rôzne kult. - spoločenské podujatia, napr.: kult. program k Výročiu vzniku Csemadok - u (máj) a pod. Got. kostol sv. Mikuláša bisk. z konca 13. stor. bol prestavaný v 15. stor. Ev. kostol pochádza z r. 1866.
Späť